Regulamin


1.Każda osoba uczęszczająca na zajęcia tenisowe w Naszej Akademii zobowiązana jest do zapoznania się z niniejszym regulaminem .

 2.   Czas trwania zajęć wynosi 55 minut

3.Na zajęciach obowiązuje obuwie tenisowe i strój sportowy.

4.Opłaty za naukę gry w tenisa opiekun zobowiązuje się opłacać do 10-go dnia każdego m-ca gotówką lub przelewem.

5.Nieobecność na treningu nie daje prawa do zwrotu wniesionej opłaty.

6.Nie ma możliwości odrabiania zajęć.

7.Prywatne lekcje trzeba odwołać minimum 24h wczesniej, inaczej opłata zostaje pobrana jak za normalny trening.

7.Za zniszczenie sprzętu tenisowego będącego własnością akademii odpowiadają rodzice.

8.Trener nie odpowiada za rzeczy pozostawione na korcie tenisowym.

9.Zajęcia w szkółce tenisowej odbywają się od poniedziałku do piątku z wyłączeniem przerw świątecznych,ferii szkolnych oraz dni wolnych od pracy.

10 Na kort mają wstęp tylko osoby grające.

11.Trenerzy nie są odpowiedzialni za dzieci po opuszczeniu kortu.

12.Uczestnictwo w zajęciach jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.

 

Utworzono za pomocą Mozello – to najłatwiejszy sposób tworzenia witryn internetowych.

 .